konečně web

Vzhledem k velkému množství realizovaných projektů a vysokému pracovnímu nasazení nebyl na tvorbu webu KUBIKDESIGN dlouhou dobu čas. Nyní však nastala doba vše napravit a tak si konečně můžete prohlédnout ukázku realizovaných projektů včetně jejich krátkého popisu a základní informace o design studiu. Na stránkách však bohužel nejsou zveřejněny všechny projekty, z důvodu vázání smlouvou, projekty v procesu atd. Chybí zde tedy například práce na projektu designu interiéru/exteriéru nové Lady, na konceptech světel pro Škoda auto, koncepty klíčů a způsobů otevírání dveří pro Witte automotive atd.

Děkuji za pochopení. Ing. Petr Kubík

prohlédněte si celé portfolio

 Poptejte nový design a nebo re-design, služby design. studia nemusí být nedostupné.

KUBIKDESIGN

studio

Studio KUBIKDESIGN bylo založeno v roce 2008. Spolupráci jsem zahájil s německým design studiem PatzakDesign. Historie studia se však začala psát již mnohem dříve a to v průběhu studia Průmyslového designu na VUT. Řada úspěšných projektů tedy vznikala zejména v ateliéru na půdě univerzity a získala ocenění ve studentské kategorii. V průběhu následujících let studio realizovalo mnoho zajímavých projektů produktového, průmyslového a interiérového designu v komerční sféře. Studio je široce zaměřeno, byly tak realizovány projekty zejména v produktové, průmyslovým designu. Ale i v architekutře a grafickém designu. Architektura a grafický design zde zatím není prezentován – připravuje se.

Ing. Petr Kubík

dosažené vzdělání
2004-2009: Vysoké Učení Technické, Fakulta strojního inženýrství
obor průmyslový design, Brno
1999-2004: Vysoké Učení Technické, Fakulta stavební,
obor architektura pozemních staveb, Brno

pracovní zkušenosti
2013-nyní dvorní designer ve společnosti Prokop & Brož s.r.o.
2008-nyní designér ve společnosti KUBIKDESIGN
2013-2014 CAS/designér v Lada international Ltd., Togliatti
2013-2014 designér ve společnosti Altran
2012-2013 designér ve společnosti IndustrieHansa
2008-2009 spolupráce s německým PatzakDesign studio

jazykové znalosti
angličtina – pokročilá úroveň umožňující profesionální práci
němčina – začátečník
ruština – úplný začátečník

softwarové znalosti
AliasStudio, Rhinoceros3D
KeyShot, HyperShot, Showcase, Maxwell, V-Ray, ImageStudio, Artlantis
Cinema4D, Poser
ArchiCad, AutoCad
Photoshop, Illustrator, Indesign, CorelDraw, atd.
Office

2017 bude doplněno koncem roku 🙂
2016 práce na projektech pro SOR Libchavy spol. s r.o.
2016 práce na projektech pro Gumotex a.s.
2016 práce na projektech pro Dakr spol. s r.o.
2016 zahájene spolupráce s Aromatica s.r.o.
2016 práce na projektech pro Prokop & Brož s.r.o.
2016 práce na projektech pro Zuum d.o.o.
2015 práce na projektech pro Prokop & Brož s.r.o.
2015 práce na projektech pro Zuum d.o.o.
2015 práce na projektech pro Lomax & Co S.r.o.
2014 práce na projektech pro Zuum d.o.o.
2014 práce na projektech pro Prokop & Brož s.r.o.
2014 práce na projektech pro Lomax & Co S.r.o.
2014 práce na projektu interiéru nové Lady (v Togliatti, Avtovaz)
2014 práce na projektech pro Gumotex a.s.
2013 zahájena spolupráce s firmou Prokop & Brož s.r.o.
2013 práce na projektu interiéru nové Lady (v Togliatti, Avtovaz)
2013 zahájena spolupráce s firmou Zuum d.o.o. (Slovinsko)
2012 série projektů pro německou firmu IndustrieHansa
2012 zahájena spolupráce s firmou Metatronic (Španělsko)
2011 zahájena spolupráce s firmou Lomax & Co S.r.o.
2011 zahájena spolupráce s firmou Gumotex a.s.
2010 série projektů pro firmu Witte automotive
2010 návrh a realizace koupelnové série NewMio nábytku Roca/Laufen/Jika
2009 úspěšně dokončeno studium oboru prům. designer na VUT fakulta strojní
2009 mezi 11 nejlepšími celosvětově Jika/Laufen/Roca
2009 vítězný návrh Jika/Laufen/Roca Česká republika
2008 zahájena spolupráce s TvarůžekDesign
2008 vítězný návrh MID DESIGN pro Intel – cena odborné poroty
2008 motocykl FGR – postup do druhého výběrového kola mezi 5 nejlepších
2008 zahájena spolupráce s PatzakDesign
2008 založeno studio KUBIKDESIGN
2007 mezi 15 nejlepšími Allivision mezinárodně
2006 3. místo FAB FACEA soutěž s inteligentním klíčem pro vůz Audi
2005 odkoupen prototyp lineru firmou CENTROPEN
2004 úspěšně dokončeno studium oboru architektura na VUT fakulta stavební
2004 titul nejlepší studenský projekt  na Jížní Moravě

Dlouhodobě hledám zajímavé lidi pro případnou spolupráci. Je otevřena řada vzrušujících projektů. Pokud Vás studio oslovilo a chtěli byste s/pro KUBIKDESIGN pracovat, prosím o kontaktování. Rád se osobně setkám a popovídáme o možné spolupráci.

Chci své klienty neustále pozitivně překvapovat!

KUBIKDESIGN

služby


NYNÍ
je možné získat podporu (dotaci) na design. Pro více informací prosím o kontaktování.

analýza

Analýza konkurenčních výrobků z hlediska designu, hledání cesty pro vytvoření úspěšného re-designu, nebo hledání nových konceptů. Analýza probíhá i po celou dobu kreativní práce, aby výsledek tvořivého procesu byl promyšlený a vymezil se proti konkurence.

produktový design

Design chápu jako komplexní soubor předem definovaných vlastností produktu. Rozhodně se nejedná pouze o vzhled, ale zejména o funkčnost, originalitu, ergonomii, ekonomiku, estetiku, vyrobitelnost atd.  Avšak zadání může být různorodé. Od velmi koncepčního hledání samotných témat na produkt až po konkretní a jasně specifikovaný úkol.

průmyslový design

Jsem přesvědčen, že i se značně omezenými technologiemi a prostředky lze vytvořit estetické dílo s určitou přidanou hodnotou a tím se odlišit od konkurenecne a zvýšit prodejnost výrobku. Designér svou tvorbou přímo ovlivňuje i ekonomiku výroby a s tím spojenou úsporu výrobních nákladů

interiérový design

Vždy se snažim interiér navrhnout tak, aby byl “šitý” na míru zákazníka a odrážela se v něm funkčnost, estetika, ergonomie. Pracuji komplexně, od zaměření prostoru, přes variantní řešení dispozice, stavební úpravy, konzultace s klientem, vizualizace, výběr konkrétních materiálů a doplňků až po realizaci.

grafika

2D grafika je mnohdy součástí návrhu designu produktu, tvořím však i samotné grafické návrhy. Práce spočívá od návrhu části grafiky až po komplexní grafické design manuály. Vždy je potřeba přemýšlet komplexně a v širších souvislostech.

architektura

Každý projekt je výzvou, a pokud je odvážný investor, vznikne originální dílo. Okrajově řeším i architektonické studie včetně řešení architektonických a stavebních detailů. Kladu důraz na funkčnost, originalitu a především na vytváření prostoru, kde bude klient spokojeně žít a nebo pracovat. Navrhuji pro klineta a ne pro své ego.

vizualizace

Vizualizace jsou nedílnou součástí tvořivého procesu. Od rychlých vizualizacích již při prvních variantách až po fotorealistické vizualizace pro potřeby marketingu.

školení

Z důvodu každodenní práce s moderním SW, který využívám již více jak 8 let, nabízím také možnosti školení v tomto SW (idividuálně i v ostatních oblastech navrhování). V průběhu let jsem získal zkušenosti i s realizací samotného školení tak, aby to bylo pro klienta co nejefektivnější.

3D tisk

Zejména u výrobků, kde hraje velkou roli ergonomie doporučuji uplatnit 3D tisk pro “ošahání” navrženého výrobku a ověření funkce. Je samozřejmostí, že 3D data na tisk připravím a tisk zajistím.

konzultace

Poskytuji rovněž i konzultační činnost a poradenství v oblasti invovací, konceptů a pomáhám tak investorům. Samozřejmě z hlediska designu, výroby a marketingu.

autorský design

Je pro mne samozřejmostí, že pohlídám přípravu výroby a výrobu tak, aby nedošlo ke nesprávné interpretaci již navrženého. A byl zajištěn perfektní výsledek.

3D modelování

Zkušenosti v náročném automotive oboru v oblasti modelování lze snadno aplikovat na modelování produktů a nebo v architektuře. Vždy dbám na to, aby 3D model byl korektní a mohl sloužit nejen pro potřeby vizualizací, ale i pro výrobu. Proto používám zejména profesionální plošný modelář AliasStudio od Autodesku.

Zadání pro designéra může být velmi různorodé, podle Vašich potřeb.

KUBIKDESIGN

portfolio

Ukázka realizovaných projektů. Bohužel, zde nejsou všechny projekty, protože jsem vázán smlouvou a nebo je projekt v procesu.

Yacht
Jednoručka
Terrace
Fratišek Kupka

Spokojený klient a dlouhodobá spolupráce. To dává smysl!

KUBIKDESIGN

design. proces

Každý projekt je unikátní a vyžaduje specifický přístup. Avšak lze rozdělit tvůrčí proces do jednotlivých logických fází. I když některé fáze mají jiný časový sled a nebo je nelze úplně oddělit. Je to dáno tím, že proces tvoření designu je velmi komplexní.A tak je potřeba k práci i přistupovat.

Analýza produktů z hlediska designu je podstatnou součástí celého tvůrčího procesu. A je jeho nedílnou součástí nejen na počátku celé tvorby, kdy dochází k vydefinování klíčových otázek na dané téma. Ale designér by měl během tvorby neustále konfrontovat nové myšlenky s konkurenčními produkty tak, aby byl nový design odlišen od konkurence a přinášel něco navíc.
Třešničkou na dortu jsou vizualizace a nebo fotovizualizace. Opět se jedná o nezbytnou součást během tvořivého procesu pro lepší představu klienta. Vizualizace nabízíme v různých kvalitách podle potřeby od rychlých vizualizací pro variantím řešení produktu (tvarové řešení, materiálové řešení, barevné řešení) až po realistické fotovizualizace pro finální zobrazení výrobku napříklady pro marketingové účely.
2D grafika bývá nedílnou součástí navrhovaného produktu. Ale pro komplexní návrh a jednotný vizuální styl je prospěšné, když designér navrhovaného výrobku se zabývá i ostatní 2D grafikou a navrhne například i design obalu výrobku nebo celý grafický design manuál. Tím se eliminuje možnost nepochopení původního záměru designéra a špatnou interpretaci design-jazyku. Tak je zajištěna komplexnost výrobku a jednotnost celé značky.
Kreativní část a podstatou celého tvořivého procesu a formulování základních myšlenek pro nový design. Vytvoření mnoha skic (popřípadě rychlých 3D modelů) k nalezení originálního a funkčního tvaru či řešení. Samozřejmě již v této fázi je práce konzultována s klientem ke společnému určení dalšího směru. Tak ušetříte peníze a eliminují se případné slepé uličky.
V případě potřeby (zejména u produktů, kde je ku prospěchu věci ověřit ergonomii) je možné připravit data pro 3D tisk a zajistit samotné vytištění a zvolení správné technologie tisku. Klient tedy dostane již fyzický model (variantní tvarové řešení) pro osahání a ještě více reálnou představu o navrhovaném tvaru a funkci. Je možné se pak následně domluvit i na ručním dopracování modelu do lepší kvality a nebo povrchových úprav.
Tato část je rovněž pevně vetkána do celého design. procesu. A není je možné oddělovat. Vždyt každý produkt má nějkou specifikou cílovou skupinu, svoji míru estetickou a funkční. Součástí design. procesu je rovněž i politika tvorby ceny, způsob komunikace s potencionálními zákazníky atd. Určitě má smysl řadu faktorů už během tvoření nového designu zohledňovat a vnímat tak nový výrobek v širších souvislostech.
Další fází komplexního vývoje výrobku je rovněž i 3D modelování. Používám Alias Studio od Autodesku. Jedná se o profesionální NURBS modelář používaný zejména v automotive segmentu. Tomuto SW jsem věrný více jak 10 let a plně využívám osobní zkušenosti z minulých projektů v automotive segmentu – práce na exteriéru a interiéru automobilů (Škoda, Volkswagen, UAZ, Lada).
Samozřejmostí je, že navhovaný design odladím společně se specialisty (konstruktér, technolog apod.). Během této fáze si může například technologie nebo konstrukce vyžádat změny v designu. I když vždy je snahou případné problémy eliminovat během prvních fází návrhu. V připadě, že se vyskytnou komplikace a nutnost zásahu do designu – vždy mně záleží na dotáhnutí designu do výroby a spokojenost klienta.
Dobře navržený produkt není potřeba po celou dobu životnosti re-designovat. To je heslo, který je pro mě klíčové. Avšak vzhledem ke globálnímu trhu a snadnému kopírování nápadů je nejlepším bojem právě neustálý vývoj a vylepšování produktu a to předem promyšlenou strategiií postupných inovací. Promyšlenou strategií mám na mysli například to, že samotné tvarování a drahé formy zůstávají. Ale je připravena strategie na širší produktové portfolio, aby byl původce designu vždy napřed před “kopíráky” a nabízel něco navíc než konkurence.
CO JE VÝSLEDKEM DESIGN PROCESU?

+ inovace a nalezení nových příležitostí na globálním trhu
+ nový produkt a nebo re-design stávajícího
+ mnohdy snížení výrobních nákladů
+ přidaná hodnota výrobku (něco navíc proti konkurenci)
+ zvýšení konkurenceschopnosti firmy
+ expanze na další trhy

Design není pouze vzhled! Je to pečlivě namíchaný koktejl vlastností dle společné definice zadání. Součástí designu je funkčnost, estetika, vyrobitelnost, ekonomie, ergonomie, originalita atd. 

KUBIKDESIGN

klienti

S radostí uvádím nejvýznamější klienty a jejich hodnocení naší spolupráce.

Naše spolupráce s panem Kubíkem začala na školení programu Autodesk Alias a nakonec přerostla ve spolupráci při tvorbě plošných dílů v interiéru i exteriéru autobusu. Na spolupráci oceňuji jak flexibilitu, tak technické znalosti pana Kubíka a předpokládám její další pokračování. Kubikdesign mohu jen doporučit.
10.10.2016 Ing. Jan Farník – vedoucí konstrukce karoserií

…Styl hodinek dotváří jemný, leč do detailu propracovaný design grafiky číselníku, na které se opět podílel dvorní designér Petr Kubík. Jeho profesionalita stojí za dotvořením prakticky každého nápadu, který se zrodí v hlavách zakladatelů, jejich externích spolupracovníků či samotných zákazníků, pro které již připravil i několik designů naprosto unikátních hodinek.
3.12.2014 časopis WATCH IT! – Prokop & Brož

Studiu Kubikdesign jsme postupně svěřili několik projektů od výstavních stojanů, přes hledání konceptů a inovací až po kompletní nový design dálkového ovladače a dotažení do realizace. Jsme spokojeni a předpokládáme další spolupráci.
Luboš Dufek – majitel společnosti Lomax

Petr has proposed for us a redesign of a complete series of game machines including the graphics of individual games. In 2016 we are preparing to launch the production of a whole new design of game machines which petr has also projected. What we most appreciate out of our close cooperation with Petr is the fact that he is able to examine all concepts thoroughly up to the production stage and his willingness to sort out any potential problems that arise from the manufacturing process in a short period of time. I have no hesitation in recommending studio Kubikdesign to any potential interested party.
Mitja Kolman – President

Spolupráci s panem Kubíkem na projektu redesignu setu koupelnového nábytku MIO pro naši značku JIKA musím hodnotit jako úspěšnou a produktivní. Obdrželi jsme překvapivě několik návrhů nového designu koupelnového nábytku, ze kterých jsme se pro jeden rozhodli. Pan Kubík s námi spolupracoval i na technickém řešení setu. Práce byla dovedena do konce vč. tvorby 3D modelů a perokreseb pro účely katalogu JIKA. Studio KUBIKDESIGN můžeme doporučit.
Laufen/Roca/Jika – Ing. Petr Čech, Produktový a Business Development manažer – koupelnový nábytek

Na spolupráci si nejvíce cením toho, že pan Kubík navrhoval pro nás produkty, které bylo možné ihned realizovat. Kubikdesign funguje komplexně, rychle a podle zadání, které nám pomohl definovat.
2013 Antonín Dymák – projekt manažer

Každý projekt je pro mne výzvou a dávám do něj maximum energie.

KUBIKDESIGN

kontakt

Neváhejte se s KUBIKDESIGN spojit, odebírat novinky a nebo se dozvědět více.

Bohuslava Martinů 31
602 00 Brno
Česká Republika

+420 608 161 757
info.kubikdesign@gmail.com

IČO 87 17 14 14
Jsem plátce DPH

Kontaktovat nyní