Stáhněte si mobilní aplikaci Mostbet a užívejte si své oblíbené hry a sportovní sázení kdykoli a kdekoli!
kubikdesign služby

Je možné získat finanční dotaci na design.  Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Pro lepší představu uvádím přehled jednotlivých služeb, které poskytuji. Zadání může být velmi různorodé. Od komplexního vývoje produktu, přes re-design stávajícího a nebo pouze některá část designérského procesu – přesně podle Vašich potřeb.

analýza

Analýza konkurenčních výrobků z hlediska designu, hledání cesty pro vytvoření úspěšného re-designu, nebo hledání nových konceptů. Analýza stavu designu ve firmě / analýza konkurence je většinou počátek samotné tvořivé práce. Je možné ji zpracovat jako samostatný úkol, ale většinou probíhá v rámci projektu a to po celou dobu kreativní práce, aby výsledek tvořivého procesu byl promyšlený a výsledný produkt byl na trhu úspěšný.

produktový design

Design chápu jako komplexní soubor předem definovaných vlastností produktu. Rozhodně se nejedná pouze o vzhled, ale zejména o funkčnost, originalitu, ergonomii, ekonomiku, estetiku, vyrobitelnost atd. Velké množství produktů v hodinářském segmentu, kterým jsem nejen navrhl design, ale byl jsem přítomen i po celou dobu procesu výroby a dotažené do realizace pro mě znamená dobrou průpravu pro smysl pro detail a vnímání technologických možností. Avšak zadání může být různorodé. Od velmi koncepčního – hledání samotných témat na produkt až po konkrétní a jasně specifikovaný úkol, například i s omezenou možností konkrétní technologie.

průmyslový design

Jsem přesvědčen, že i se běžně dostupnými technologiemi a prostředky lze vytvořit estetické dílo s určitou přidanou hodnotou a tím se odlišit od konkurence a zvýšit tím prodejnost výrobku. Designér svou tvorbou také přímo ovlivňuje i ekonomiku výroby a s tím spojenou případnou úsporu výrobních nákladů. Pozvání dobrého designéra neznamená, že produkt bude ve výsledku drahý.

grafika

2D grafiku vnímám jako součást návrhu designu produktu. Grafika, by měla být v harmonii se samotným tvarováním výrobku a celkovým konceptem. Ale lze grafiku pojmout jako samostatné zadání. Práce spočívá od návrhu části grafiky až po komplexní grafické design manuály. Vždy je potřeba přemýšlet komplexně a v širších souvislostech.

vizualizace

Vizualizace jsou nedílnou součástí tvořivého procesu. Tímto způsobem prezentuji mou práci. Většinou se jedná o rychlé vizualizace již při prvních variantách, tak aby si zákazník mohl lépe představit dílo v prostoru. Ale mohu zpracovat fotorealistické vizualizace pro potřeby marketingu. Vizualizace může být ve formě obrázků a nebo videa.

3D modelování

Zkušenosti v náročném automotive oboru (2 roky intenzivní práce pro Škoda Auto, VW a Lada) v oblasti modelování mohu  snadno aplikovat na modelování produktů a nebo v architektuře. Vždy dbám na to, aby 3D model byl korektní a mohl sloužit nejen pro potřeby vizualizací, ale i pro výrobu. Proto používám zejména profesionální plošný modelář AliasStudio od Autodesku. Výhodou je model v NURBS kvalitě, ne síť polygonů.

prototyp

Zejména u výrobků, kde hraje velkou roli ergonomie doporučuji uplatnit 3D tisk pro “ošahání” navrženého výrobku a případně ověření funkce. Je samozřejmostí, že 3D data na tisk připravím a přímo ve svém studiu vytisknu. Součástí studia je prototypová dílna. Případně zajistím tedy výrobu prototypu i jinou technologií.

autorský dozor

Je pro mě samozřejmostí, že pohlídám přípravu výroby a výrobu tak, aby nedošlo ke nesprávné interpretaci již navrženého. A byl zajištěn perfektní výsledek.

konzultace

Poskytuji rovněž i konzultační činnost a poradenství v oblasti designu, invovací, konceptů, výroby a marketingu a pomáhám tak firmám a investorům.

školení

Z důvodu každodenní práce s moderním SW, který využívám již více jak 10 let, nabízím také možnosti školení v tomto SW (Autodesk Alias Studio). V průběhu let jsem získal zkušenosti i s realizací samotného školení tak, aby to bylo pro klienta co nejefektivnější (školení jsem zajišťoval například pro firmu SOR s.r.o. a nebo MCAE Systems s.r.o.).

interiérový design

Vždy se snažím interiér navrhnout tak, aby byl “šitý” na míru zákazníka a odrážela se v něm funkčnost, estetika, ergonomie. Pracuji komplexně, od zaměření prostoru, přes variantní řešení dispozice, stavební úpravy, konzultace s klientem, vizualizace, výběr konkrétních materiálů a doplňků až po realizaci.

architektura

Každý projekt je výzvou, a pokud je odvážný investor, vznikne originální dílo. Okrajově řeším i architektonické studie včetně řešení architektonických a stavebních detailů. Kladu důraz na funkčnost, originalitu a především na vytváření prostoru, kde bude klient spokojeně žít a nebo pracovat. Navrhuji pro klienta a ne pro své ego. Mám vystudovanou Stavební fakultu architektura pozemních staveb.

PROCES NAVRHOVÁNÍ

Každý projekt je unikátní a vyžaduje specifický přístup. Rovněž tak i zadání pro design může být velmi individuální. Za léta v oboru mám již vypracovanou metodiku, jak při návrhu postupu, aby byl celý proces efektivní. Avšak lze rozdělit tvůrčí proces do jednotlivých logických fází. I když některé fáze mají jiný časový sled a nebo je nelze úplně oddělit. Je to dáno tím, že proces tvoření designu je velmi komplexní a individuální.

1. FÁZE ANALÝZA Analytická část řešeného produktu je z hlediska designu podstatnou součástí celého tvůrčího procesu. A je jeho nedílnou součástí nejen na počátku celé tvorby, kdy dochází k vydefinování klíčových otázek na dané téma a pomáhá tak formulovat zadání. Dále je nutné, aby designér i během tvorby neustále konfrontovat nové myšlenky s konkurenčními produkty tak, aby byl nový design odlišen od konkurence a přinášel něco navíc.

2. FÁZE IDEOVÁ (SKICOVÁNÍ) Kreativní část a podstatou celého tvořivého procesu a formulování základních myšlenek pro nový design / re-design. Vytvoření mnoha skic (popřípadě rychlých 3D modelů) k nalezení originálního a funkčního tvaru či řešení. Samozřejmě již v této fázi je práce konzultována s klientem ke společnému určení dalšího směru. Tak klient ušetří peníze a eliminují se případné slepé uličky na začátku celého procesu.

3. FÁZE MODELOVÁNÍ Další fází komplexního vývoje výrobku je rovněž i 3D modelování. Používám Alias Studio od Autodesku. Jedná se o profesionální NURBS modelář používaný zejména v automotive segmentu. Tomuto SW jsem věrný více jak 10 let a plně využívám osobní zkušenosti z minulých projektů v automotive segmentu – práce na exteriéru a interiéru automobilů (Škoda, Volkswagen, UAZ, Lada). Odevzdávám 3D data, které jsou korektní v dobré kvalitě. Výstupní data jsou ve formátu IGES/STEP a lze je použít přímo pro výrobu a nebo je mohou načíst konstruktéři a technologové. Nejedná se tedy o polygonové data, které je nutné pro výrobu přemodelovávat.

4. FÁZE VIZUALIZACE Třešničkou na dortu jsou vizualizace a nebo fotovizualizace. Opět se jedná o nezbytnou součást během tvořivého procesu pro lepší představu klienta. Vizualizace nabízíme v různých kvalitách podle potřeby od rychlých vizualizací pro variantím řešení produktu (tvarové řešení, materiálové řešení, barevné řešení) až po realistické fotovizualizace pro finální zobrazení výrobku napříklady pro marketingové účely.

5. FÁZE PROTOTYP V případě potřeby (zejména u produktů, kde je ku prospěchu věci ověřit ergonomii) je možné připravit data pro 3D tisk a přímo ve studiu vytisknout. Klient tedy dostane již fyzický model (variantní tvarové řešení) pro osahání a ještě více reálnou představu o navrhovaném tvaru a funkci. Je možné se pak následně domluvit i na ručním dopracování modelu do lepší kvality a nebo povrchových úprav. Ve studiu mám rovněž i prototypovou dílnu a nebo zajistím prototyp jinou technologií (například frézování).

6. FÁZE VÝROBA Samozřejmostí je, že navrhovaný design odladím společně se specialisty (konstruktér, technolog apod.). Během této fáze si může například technologie nebo konstrukce vyžádat změny v designu. I když vždy je snahou případné problémy eliminovat během prvních fází návrhu. V případě, že se vyskytnou komplikace a nutnost zásahu do designu – vždy mně záleží na dotáhnutí designu do výroby a spokojenost klienta.

7. FÁZE GRAFIKA 2D grafika bývá nedílnou součástí navrhovaného produktu. Ale pro komplexní návrh a jednotný vizuální styl je prospěšné, když designér navrhovaného výrobku se zabývá i ostatní 2D grafikou a navrhne například i design obalu výrobku nebo celý grafický design manuál. Tím se eliminuje možnost nepochopení původního záměru designéra a špatnou interpretaci design-jazyku. Tak je zajištěna komplexnost výrobku a jednotnost celé značky.

8. FÁZE MARKETING Tato část je rovněž pevně vetkána do celého design. procesu. A není je možné oddělovat. Vždyt každý produkt má nějakou specifikou cílovou skupinu, svoji míru estetickou a funkční. Součástí design. procesu je rovněž i politika tvorby ceny, způsob komunikace s potencionálními zákazníky atd. Určitě má smysl řadu faktorů už během tvoření nového designu zohledňovat a vnímat tak nový výrobek v širších souvislostech.

9. FÁZE UDRŽITELNOST Dobře navržený produkt není potřeba po celou dobu životnosti re-designovat. To je heslo, který je pro mě klíčové. Avšak vzhledem ke globálnímu trhu a snadnému kopírování nápadů je nejlepším bojem právě neustálý vývoj a vylepšování produktu a to předem promyšlenou strategií postupných a řízených inovací. Promyšlenou strategií mám na mysli například to, že samotné tvarování a drahé formy zůstávají. Ale je připravena strategie na širší produktové portfolio, aby byl původce designu vždy napřed před “kopíráky” a nabízel něco navíc než konkurence.

CÍLE DESIGNU

NOVÝ PRODUKT

Na základě analýzy designu konkurence společně definujeme zadání a navrhnu nový produkt.

RE-DESIGN

Na základě analýzy současného produktového portfolia ve firmě a analýzy konkurenčních produktů z hlediska designu, společně najdeme cesty pro vytvoření úspěšného re-designu.

ZVÝŠENÍ ZISKU

Designér přímo ovlivňuje náklady na výrobu produktu. Vnímám technologie a cenové náročnosti. S tím souvisí i zvýšení zisku.

BUDOVÁNÍ ZNAČKY

Design přímo ovlivňuje budování značky a jak bude značka vnímána na trhu.

PERSONIFIKACE

Pro některé typy projektů je klíčová služba personifikace produktu konkrétním požadavkům koncového zákazníka.

KONKURENCESCHOPNOST

Vždy mám na paměti, abych při návrhu designu ovlivňoval produkt tak, aby byl konkurenceschopný a na trhu tak úspěšný.